تبلیغات

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

ابراهیم حاتمی کیا در اول مهر سال ۱۳۴۰ در یک سلاله گرونده با آزادگی آذری ، در تهران نتیجه شد. نشان پیوند او با چهره حاتمی کیا سه بچه :اسم اندک سال به نام های نیره، یوسف، اسماعیل است. عقاید و اعتقادات مومن قبیله محذور از تماشای کامپیوتر) کنار و راهیابی وی به سینما می شد و همین کمبود ، عطش وی را تشدید ساخت. آزادی اوقات برنایی و مقارن شدن با نهضت بلبشو اسلامی دو عاملی بود که او را به سوی سینما سوق داد. در ادامه در مطلب هنر و هنرمند در مورد آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

حاتمی کیا رها التحصیل فیلمنامه نویسی از دانشگاه هنر است. او تک ودو های سینمایی اش را از سال ۱۳۵۹ با نوشتن فیلم منفرد و کارگردانی فیلم های کوتاه در فضای جبهه و جنگ بدو کرد. او که به منت قدر های بیانی این رسانه تصویری و های آن در احاله علنی و در عین حال عمیق احساسات را دریافته بود در پی آن برآمد که همه آنچه را که از نا بالغ نری این جنگ تحمیلی و قهرمانی ها و تکاپو های مردان پردل عجم در میدان جنگ باصره بود با این واژه سازش بروز کند. او با آروین ای که در ساخت چند فیلم نامستند واقعی منسوب در جنگ کسب کرده بود و استعداد و تیز پوز ای که از آن متمتع بود ابزار را از باب فیلم سازی خود ساخته کرد.

پدر سال ۱۳۶۴ آغازین فیلم اهتزاز خود را به نام هستی تشخص ساخت. او این فیلم را راجع به حساب شبکه دوم وجه اصل ساخت. ماهیت وجود به پرسش ها و پاسخ ها مشکل ها مدنی جمعی روز آن زمان و جریانات پر تب و تاب سیاسی سال های بدوی بلوا می جلا و می کوشید تصویری وقوع آفریده و آفریدگار مخلوق گرایانه از گرایشات دیپلماتیک آن حال پر بلوا نمودن دهد. اما جان نثار این فیلم را یک سو نگر و سو دارانه درک کردند و این فیلم را نپسندیدند. با این حیات هستی تشخص فیلمی بود که مدال از ابراز فیلم سازی با افکار نو و دیدگاهی همگانی معاشرتی و انفرادی می داد.

وی در و دنیا اولی آزمایش سینمایی خود فیلم دید بان (۱۳۶۷) را ساخت. دیده بان یکی از فیلم های خوب مبارز هفهف پوزپلنگ است. با نیستی اینکه به نظر می رسد این فیلم ، فیلم آروین گرایانه ای بود اما علامت می داد که حاتمی کیا تسلط بیشتری بر عناصر و دست ابزار های سینمایی بین کرده. تجارب حاتمی کیا در این فیلم ماجد بودند و او را فقره سبب خلق نشانه ها کارها تالیفات آتیه اش که کلاً بر غمگین از جنگ و رگه آن بودند کمک دادند.

فیلم آتیه حاتمی کیا ، کوچنده ( ۱۳۶۸) ، یکی از کامل بلوز رکابی ، شاخص ترین و مهم ترین دستاورد سینمای دلاور ایران است. کوچنده چه از جهت استخوان بندی تکنیکی و چه از نقطه نظر مکانت های مظمونی متجاوز پخته تر است و بیش از آنکه آروین سوم یک فیلم ساز مکلف به نظر بیاید ، اثر یک فیلم ساز کهنه کار را آرم می دهد.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

در وصل نیکان (۱۳۷۰) ، حاتمی کیا سعی کرد که احساسات حاکم بر فضای جبین و جنگ را به خوش زیستن روزمره در شهر منتقل کند. فیلم با آنکه فدایی از نشان های سینمای حاتمی کیا را با خود دارد اما کثیر نیکبخت و مایوس نیست.

اغلب وجد مندان به سینما و منتقدان از کرخه تا راین (۱۳۷۱) را تاپ :صفت عالی فیلم حاتمی کیا می دانند. فیلمی که به براز به نشانه ها کارها تالیفات جنگ از زوایای نوع به نوع و همگون می پردازد. فیلمی به شدت احساسی که در عین حال دیدی کاملا واقع بینانه دارد و همین پیشامد دماغ بار دراماتیک آن را اکثر می کند. از کرخه تا راین تماشاگرش را به تفکر می طلبد تا کمی درباره مرتبت ها و روزی این چند نفری که از بی عدالتی جنگ درد می کشند بیندیشد. از کرخه تا راین علاوه براین از بازی های خوب هنرپیشگان خود به خصوص علی دهکردی که بی شک کامل بلوز رکابی قمار اش را نمودن داده بهره ور است.

فیلم آتیه او، خاکستر سبز (۱۳۷۲) ، نه مجرد و متاهل در وسط آثار حاتمی کیا بلکه در رد سینمای امروزین آلامد ایران امتحان ای بیگانه غریبه است. خاکستر سبز ماجرای عشقی دو ملیتی را در میان فضای جنگ زده کشور بوسنی بین یک روزنامه نگار آریایی و یک زن بوسنیایی تکرار می کرد. این فیلم نیز مانوس از کرخه تا راین بار احساسی مازاد یدکی داشت. در حادث :اسم تازه حاتمی کیا از فیلم از کرخه تا راین به بعد که صرفا به رد جنگ و گرفتاری ها همگانی معاشرتی و انفرادی آن می پردازد این بار احساسی را حفظ می کند.

بعد از دو سال دو فیلم بوی جامه یوسف و برج فردوس را می سازد. بوی پیرهن یوسف راجع خواهش خود دعوی یک پدر بود که آخر مزد این تمنا را می گیرد و پسرش را نبودن حاضر بودن و غایب بودن درحیات بودن می یابد. بوی جامه یوسف به آیه کشدار شدن قصه و تداخل موضوعی ضرباهنگ کندی دارد. برج جنان هم به نوعی فیلمی خصوصی :صفت اختصاصی راجع ماجرای فردی و دولتی مخصوص جان فشانی از جنگ برگردانده شده بود که همسرش را نیز با ماجرایش معاشر می کند.

آشنایی با زندگی نامه ی ابراحیم حاتمی کیا

او در سال ۱۳۷۶ فیلم شعبه بلور ای را می سازد ، فیلمی که علاوه مورد رعایت تماشاگران ایستادگی گرفت. نمایندگی عامل آبگینه ای فیلمی به شدت انتقادی بود راجع فضای پس از جنگ ، فضایی که غزارت از حقیقت ها را فراموش کرده. اصلی وسیع طبیعی های فیلم نمایندگی عامل شیشه شفاف ای در یک فضای سپرده نمایندگی عامل هواپیمایی می گذرد ، با این نیستی بازی های خوب بازیگر ها به اختصاص پرویز پرستویی که این فیلم مبدا همکاری ادامه دار او با حاتمکی کیا بود ، دیالوگ های ناپسند و باشنده ، تم فیلم و خویشتنداری از کران داری های احساسی نه مجرد و متاهل آن را کسل کننده و کشدار نساخته بلکه شکیل و زشت ، ورجاوند و نامتناسب نگرش و تفکر برانگیز ساخته.

پروژه مستقبل حاتمی کیا ، بند قرمز ، با هستی و عدم آنکه متمتع از باز مضامین و تعبیرها و معانی فیلم های حاتمی کیاست ولی تجربه ای ناآشنا دگرگون به نظر می رسد. این فیلم واکنش های متفاوتی را چه از سوی تماشاگران و چه از سوی منتقدان برانگیخت. در سال ۱۳۷۹ ، حاتمی کیا موج مرده را ساخت. موج افلاکی مدفون درباره تضاد دو نسل است ، پدری از نسل جنگ و پسرش از نسل کاملا بیگانه غریبه بعد از جنگ. موج افلاکی مدفون بندی شد

و پخش آن به تاخیر افتاد و هنگامی که به اکران عمومی مختصر القصه زیاد خوش آمد پذیره ابرازعلاقه نشد. حتماً موج مرده انتما به نشانه ها کارها تالیفات آینده و سابق حاتمی کیا از ارزش کمتری بهره ور است. نیز حاتمی کیا در سال ۱۳۷۹ پیدایش مجموعه خاک سرخ را درخصوص شبکه اول صورت فاتحه کرد که در سال ۱۳۸۱ به ته رسید. این مجموعه به اختصاص در فیلم نامه مشکلات زیادی داشت و چند بار مسوده هم آنها را رفع نکرد و حاتمی کیا با مسائلی که در ضمن ساختن خاک سرخ با آنها حضوراً شد نتوانست مسلسل پاورقی موفقی نشان دادن دهد.

در سال ۱۳۸۰ حاتمی کیا فیلم رفعت پست را ساخت. فیلمی که از نظر اتفاق در سینمای ایران زمین کاملا جدید بود. سوروسات گیری در اثر مشکلات اقتصادی و همگانی معاشرتی و انفرادی تحمیلی از سوی مجمع مضمونی بود که بالا پست را در سور فیلم فجر سال ۸۱ به فیلم ارجح تماشاگران سور بدل کرد. حمید فرخ مایه آمادگی ابداعی کشف شده بازیگری در این فیلم لعب خوب و به یاد ثابت از خود نشان دادن داد. بخش مجازی بلندی پست در پیرامون کوچک و کاملا بسته یک جت می گذرد اما حاتمی کیا به دهش اختصاص های فیلم سازی در این فضاها را پشت سر گذاشت. ارتفاع پست بازپسین فیلم از حاتمی کیاست که به اکران عمومی در آمده.

فیلم آتی او، به رنگ ارغوان (۱۳۸۳) نام دارد که دستور ارائه نیافت و از جشن سال ۱۳۸۳ هم بازماند. انتهایی رگه حاتمی کیا ، به نام پدر (۱۳۸۴) که در ذیل بیست و چهارم ضیافت فیلم فجر به نمودن در آمد و طلبیدن (۱۳۸۶) که در بیست و ششمین دوره از سور فیلم فجر عتبه یافت، واکنش های متفاوتی را در بر داشت.

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار