تبلیغات

تعبیر خواب ادویه – دیدن زردچوبه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ادویه – خوردن ادویه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ادویه - دیدن زردچوبه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ادویه – دیدن زردچوبه در خواب چه معنایی دارد؟

بنابر تفاسیر برخی از معبرین دیدن ادویه در خواب، بیانگر این است که نعمت ، خوشی ، و خرمی را به غم و اندوه می آلاید البته در نظر داشته باشید.که خوردن ادویه در خواب نشانه موفق شدن در کارهاست. با مجوعه تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب ادویه همراه با غذا

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما کم مى‏شود.

اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى‏خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد.

تعبیر خواب خوردن ادویه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که ادویه مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

تعبیر خواب ادویه - دیدن زردچوبه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ادویه – دیدن زردچوبه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زرد چوبه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد.

اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است.

۱- اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست.

۲- اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است.

۳- اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید.

۴- اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می زنید و او را ناراحت می کنید.

۵- اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می زنند.

تعبیر خواب هایی را که می توانید در این بخش ببینید

تعبیر خواب مکه  ،تعبیر خواب ابراز علاقه  ، تعبیر خواب ابزار کار

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار